EYE FEVER第一場:
轉貼cc huikings
guitar fever: 幾時再見 (少少) + 下次再見
http://www.youtube.com/watch?v=wfZ1Axg2tl0

guitar fever: 歡樂今宵
http://www.youtube.com/watch?v=iwX7lr5Jves

guitar fever: 啦啦 <<得25秒 因為錄錄下想同佢1齊啦
http://www.youtube.com/watch?v=5uAL-Vav-d0

strings fever: 大師作品
http://www.youtube.com/watch?v=VqdW0pEH4qI

strings fever: 叮噹 + 大雄 (好短)
http://www.youtube.com/watch?v=91njm6U99xQ&feature=channel

以你為榮
http://www.youtube.com/watch?v=jAg1uvWcW_Y
==
Opening+錢錢錢錢
http://www.youtube.com/watch?v=kiMEkh3Yt00

古巨基EYE FEVER演唱會同「3」字好有關係!?
http://www.youtube.com/watch?v=Hr0QIn_Xq8E
==
古巨基+Laughing哥-黑白變奏(學警狙擊主題曲)@古巨基EYE FEVER演唱會09
http://www.youtube.com/watch?v=3tdEoFbzlpg

Laughing哥(謝天華)@古巨基EYE FEVER演唱會09
http://www.youtube.com/watch?v=CUS_T5kgn00&feature=channel

基仔演唱會上大膽公開其「女友」 身份
http://www.youtube.com/watch?v=D-Nxwvfa6bc&feature=channel_page

MOV04217 點解
http://www.youtube.com/watch?v=Yj_Rdh1qm9U&feature=channel_page

MOV04202 幾時再見+下次再見
http://www.youtube.com/watch?v=soW0yLHGQ04&feature=channel_page

MOV04207 叮噹 / 大雄
http://www.youtube.com/watch?v=xfi6_q27fx8&feature=channel_page

MOV04221 愛回家
http://www.youtube.com/watch?v=6d5Vuj0i4sk&feature=channel

MOV04211 煞科
http://www.youtube.com/watch?v=1_KHLkpd9vE&feature=channel_page

MOV04223 始終會行運
http://www.youtube.com/watch?v=eMIMJVDC6A8&feature=channel

引用:
EYE FEVER第二場
GEM@古巨基演唱會 - 睡公主
http://www.youtube.com/watch?v=8csmsFwnzGI

古巨基演唱會2009.1 歡樂今宵
http://www.youtube.com/watch?v=HdGgW79n-a0

古巨基演唱會2009.2 眼睛
http://www.youtube.com/watch?v=Mi0R0zDdNKQ

古巨基演唱會2009.3  大雄
http://www.youtube.com/watch?v=5JBI1OIeMZY

古巨基演唱會2009.4 友共情
http://www.youtube.com/watch?v=yhWndjZusIs

古巨基演唱會2009.5 愛與誠
http://www.youtube.com/watch?v=RAOGpCA9z90

古巨基演唱會2009.7 愛得太遲
http://www.youtube.com/watch?v=rj5whHpe0U0
創作者介紹
創作者 Ng Ivy 的頭像
Ng Ivy

✿⊰⊹ 飄忽 ivy 之 "讓愛注入心" - 關心同珍惜身邊人⊹⊱✿

Ng Ivy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()